V03 - 2014

2020-01-09   Ryan Provencher

Ni har väl inte glömde att anmäla er till Lund eller Sundsvall?!?

En påminnelse att Coach Ryan kommer inte längre på onsdagar så någon ska ta med passet och skriv upp det för alla.

 

tisdag (2350)
5x 100 vf, tek, arm, ben, vf st 2:00
8x 12 armtag st :40 - ni stanna var ni befinner er efter 12 armtag (8 fj och 6 br) 
8x 50 MDPS och Prog 1-4 st 1:00 
10x 75 rulande medley st 1:15-1:30
5x100 arm MDPS BPI+10 

 

onsdag (2350)
2x (100 vf  +  4x25 sk/ben v5s  +  3x50 Prog 1-3 st 1:00)
8x 25 shooters med fenor st :35 

5x (5x 50 st 1:15  H, L, H, H, L)
minst en runda ej fri och en runda med fenor

200 bad

 

torsdag 

Sprint (3550) distans -bana 5 (4150)

200 vf
4x 75 sk/ben/tek vila 10s
8x 25 shooters med fenor st :35
9x50 prog 1-3 start 1:00 
100 tek

4x     st 1:20-1:30
25 hårt + 50 lös
25 a2 + 25 hårt + 25 lös
50 a2 + 25 hårt  
75 acc
75 lös
75 hårt 

5x 100 arm MDPS BPI+15

200 vf
4x 75 sk/ben/tek vila 10s
8x 25 shooters med fenor st :35
9x50 prog 1-3 start 1:00 
100 tek

12x 200 Prog 1-3 BPI +5

5x 100 arm MDPS BPI +10

 

söndag

Masters (3600) distans (4600) crawl (3100)
200 ss
200 arm
200 tek
200 ben

15x 100 a3
1-5 BPI +15
6-10 BPI +10
11-15 BPI+5

4x 200 spec vila 20s
1 - arm a2+
2 - ss a2+
3 - ss a3+
4- ss broken 10s @50

5x 100 arm MDPS BPI +10

200 ss
200 arm
200 tek
200 ben

 15x 100 a3
1-5 BPI +15
6-10 BPI +10
11-15 BPI+5

 3x 600 BPI
1 - arm a2+
2 - ss a2+
3 - 3 x 200 a3+ BPI+10

 5x 100 arm MDPS BPI +10

100 ss
100 arm
200 tek
100 ben

15x 100 a3
1-5 BPI +15
6-10 BPI +10
11-15 BPI+5

3x 200 spec vila 20s
1 - arm a2+
2 - ss a2+
3- ss broken 10s @50

5x 100 arm MDPS BPI +10