V19 - 2012

2014-04-07   Ryan Provencher

Boka in den 17 juni för våra Sommarfest

Postal Sim och grundträning

OBS Ingen tränare onsdag, torsdag eller söndag...

tisdag

200 vf
6x50 prog 1-3 st 1:00
4x50 fj ben på rygg
4x50 25 a2 + 12.5 hårt + 12.5 lös

1000 MDPS arm BPI+10  
5x100 a2 st BPI+10
5x100 a2 st BPI+5

2x (ben med fenor)
2x25 under vatten
2x150 höger, vänster rygg/50m
2x25 max st :40

bad

100/200 för tid

200 bad

 

Onsdag 2400

200 vf
6x 75 sk/ben/tek
3x100  prog 1-3 st 1:35-1:50

25x 50 st 1:00-1:15
5x Max, Lös, Max, Max, Lös 

200 bad

 

torsdag ca4100

200 ss
200 arm

200 ben

8x75 tek/ben/ss  medley

 18x 100 vf A3
1) 1:20/1:25/1:30
2) 1:25/1:30/1:35
3) 1:30/1:35/1:40
4) 1:35/1:40/1:45
5) 1:40/1:45/1:50
100 ez

3x ben utan fenor
200 a2 st4:00-4:30
2x25 fast st:35-40

200 bad

 

söndag 5000

200 vf
6x 50 prog 1-3 st 1:00-1:15

Arm (ej crawl grupp)
3x300 Prog 1-3 BPI+5
3x200 Prog 1-3 BPI+5
3x100 Prog 1-3 BPI+10

5x100  BPI+5
4x100  BPI
1x100 FAST  BPI+1:00
3x100  BPI
2x100 FAST  BPI+1:00
2x100  BPI
3x100 FAST  BPI+1:00
1x100  BPI
4x100 FAST  BPI+1:00

200 bad