V21 - 2016

2016-12-22   Ryan Provencher

Ingen tränare torsdag, fredag eller söndag då Ryan är på semester.

Simbana runt norra växjösjön är ca 1500m för ni som undrar.

Tisdag (3500)
400 vf
4x 75 sk/ben/tek  medley
3x100 prog 1-3

2x  broken (4 ss + 4 ben med fenor)
4x 100 Prog 1-4 BPI+20  + 50 lös  st 2:00-2:30 
1= simma 100
2= 5s vila @ 50
3= 10s vila @ 50
4= 15s vila @ 50

200 lös

ss med fenor
6x 50 fr prog 1-3 st :50-1:00
2x 100 MDPS fri arm 1:35-1:50
4x 50 bröst arm med kick prog 1-4 st 1:00-1:20
2x 100 MDPS fri st 1:35-1:50
2x 50 rygg st :50-1:10
2x 100 MDPS fri st 1:35-1:50
1:00 rest
50 MAX  fjäril eller fri

200 bad

 

Onsdag (2200)
4x 100 ss, tek, arm, ben

4x (200, 100, 100, 50 vila 10-15s genom allt)   ca30-60s vila efter varje
200 fj ben på rygg 
100 medley tek
100 vf a2
50 fr utan andas ;)

200 ben utan fenor och med paddler istället för en platta
100 MDPS arm
100 vf a2
50 ansikte över vatten 25m /under vatten 25m

200 fj ben med fenor
100 medley tek
100 vf a2
50 fr utan andas

200 fr ben med paddlar utan platta
100 MDPS arm
100 vf a2
50 ansikte över vatten 25m /under vatten 25m

 

Torsdag (4000)
100 ss
200 medley tek
100 fr

6 x 100 prog 1-3 BPI +20 4-6 BPI +10

3 x
300: fr st BPI +10
2x 150 medley utan fr BPI+20  prog 1-2
3x 100 vila 10-15s  50+50, 75+25, 100 --medley

6 x 50 2st BPI +5, 2st BPI +10, 2st BPI +15

 

Fredag (2200)
4x 100 ss, tek, arm, ben med fenor vila 10s

4x (200, 100, 100, 50 vila 10-15s genom allt)   ca30-60s vila efter varje
200 ben med fenor på rygg 
100  tek
100 vf a2
50 fr utan andas ;)

200 fr ben utan fenor och med paddler istället för en platta
100 MDPS arm
100 vf a2
ansikte över vatten 25m /under vatten 25m

200 ben med fenor
100  tek
100 vf a2
50 fr utan andas

200 fr ben med paddlar utan platta
100 MDPS arm
100 vf a2
ansikte över vatten 25m /under vatten 25m

Söndag 

Masters (4500) Masters Nybörjrae (3750)

100 ss
200 medley ben
100 fr
3x 200 Prog 1-3  BPI +5 

4x
4x 100 fr
Rd 1 BPI +10
Rd 2 BPI +5
Rd 3 BPI 
Rd 4 BPI -5  ska var jobbig
7 x 50: on BPI - 20
1 - fr a2
2-6  rund 1 fj, ry 2, br 3, fr 4
7 lös
5 x 100 arm BPI+5, 10, 15, 20, 25

100 vf
100 ben
100 fr
6x 50 Prog 1-3  st 1:00-1:15 

4x
4x 100 fr
Rd 1 BPI +10
Rd 2 BPI +5
Rd 3 BPI 
Rd 4 BPI -5  ska var jobbig
5 x 100 arm BPI+5, 10, 15, 20, 25