V24 - 2012

2014-04-07   Ryan Provencher

siste påminnesle om Sommarfesten

OBS ändrade tränings tider

Ingen täving till okt då kör vi på som vanligt....

Tisdag (3900)
100 fr
200 medley
100 fr
4x 100 prog 1-4 BPI +20
4x 100 ben prog 1-3 BPI +40
6x 50 prog 1-3 st :50
4x 25  1/2 hårt st :40 
100 lös

3 x 300 a3 fr BPI
6 x 50  a2 st .50-1:00

8x 100  BPI +40 
1-3 ben prog 1-3
4 a2 ss

12 x 25 tek st :35-:40

 

onsdag (2500)
300 vf insim
8x 50 burst  st 1:00

4x  udda sim /jämna ben med fenor
25 MAX + 25 lös st 1:00
50 @ 100 st 1:15
100 @ 200 
200 lös

2 x 150 50 sk/50 ben/50 ss  vila 10-15s

 

Torsdag (4000)
100 fr
200 medley
100 fr
4x 100 prog 1-4 BPI +20
4x 100 ben prog 1-3 BPI +40
6x 50 prog 1-3 st :50
100 lös

4x 
4x100 medley BPI +20  + 4x 50 a2 st:50-1:00

 

Söndag (4000)
200vf
200 medley ben
8x 50  Prog 1-3 + a2 st :50-1:00
8x 50: medley udda acc / jämna tek
4x 100 a3 BPI +20

4x 200 BPI -5
4x 50 a2 st :50-1:00

8x 100 udda medley / jämna fr  BPI+40
8x 50  udda medley / jämna fr st :50-1:00

4x 50 bad st 1:00