v44 - 2013

2014-04-07   Ryan Provencher

Ni måste skicka in er boking för SM senaste kl 22:00 på torsdag den 31 okt till Ryan annars släpper vi hotell och bil plats. Det går att lägg till grenar från till den 12 nov.  Men helst ska ni vet idag vad ni som simma om drygt två veckor.

 

Träning som vanlig på söndag!

 


Tisdag (2500)
5x100 SS tek arm ben SS
15x100 prog 1-3 i grupp av 5st BPI +15 fri +25 ej fri
1-5 a2
6-10 A3
11-15 A3+
5x100 bad


Onsdag (1750 + bad)
Vf insim 400
6x50 prog 1-3 st 1:00
5x 5x50 st 1:10 (H L H H L)
Bad

 

Torsdag (3750)
3x(100 vf st 2:00 + 4x25 sk ben tek acc st :45 +  3x50 prog 1-3 st 1:00) 

4x
200 a2 MDPS arm BPI+15
2x100 vf neg BPI+20  minst 5sek snabbare ändra halva
3x50 acc upp till @100 st :50-1:00
4X25 MAX st :45 

200 bad

 

Söndag

Masters (3500) Distans (5000) Crawl (3000)
200 vf
200 ben
200 medley tek
10x 25 ben shooter med fenor st :40
50 lös

10x 50 vf  Prog 1-5 st 1:00-1:10
10x 25 ss med fenor hårt ben st :40
200 neg använda benspark mer på andra halva
50 lös

8x 50 a2 medley ordning st 1:00
8x 25 ss med fenor hårt ben st :40
200 neg använda benspark mer på andra halva
50 lös

6x 50 fr Prog 1-3 st:50-1:00
6x 25 ss med fenor hårt ben st :40
4x 50 Hårt med paddlar och fenor st 1:00

200 bad

5x100 (ss, arm, tek, ben, ss)

20x200

1-5 a2 BPI+15
6-10 MDPS arm BPI+15
11-15 negativ BPI+20
16-20  a3 BPI+5 (ska var tuff)

5x100 a2 BPI+20

5x100 (ss, arm, tek, ben, ss)

20x100

1-5 a2 BPI+15
6-10 MDPS arm BPI+15
11-15 negativ BPI+20
16-20  a3 BPI+5 (ska var tuff)

5x100 a2 BPI+20