V45 - 2013

2014-04-07   Ryan Provencher

Två veckor kvar till SM. Vill ni äter lunch tillsammans på lördag vill jag vet innan söndag den 10.  Beställning skickas in måndag morgon.  Det kosta 75kr/pers.  Alternativ ni hitta på något själva på plats.

tisdag (2300)
200vf
4x75 sk/ben/tek v10s
6x50 Prog 1-3 st 1:00
8x 25 shooters st :40

100 lös

50 Max + 150 lös

8x 25 udda hårt, jämna lös st :40
4 x 25 Tombstones med fenor st :45
300 25 sk + 75 ss

4x 25 MAX
300 arm a2

Onsdag (2500)
400 vf

8x 25 shooters från mitten st :40

8x (25 max med fenor + 25 lös) st 1:15

5x 100 spec @ 80%/90%/100%/90%/80%
100 lös emellan

5x100 arm MDPS BPI+20
 

 

Torsdag (3500)
2x (100 vf + 4x25 sk/ben/tek/ss + 3x50 prog 1-3 st 1:00)


3x 
4x 50 Prog 1- @200 st 1:00
25 fast @100 
25 lös 
100 hårt @200
200 lös

2x med fenor 
4x 50 ben st 1:00
4x 25 shooters st :40
100 MAX ben

200 bad

 

Söndag

Masters (3850 - 4350) Distans (4100) crawl (3000-3500)

100 fr 
400 med sk/ben/tek/ss               
100 fr

8x 50 udda acc, jämna tek
4x 100 BPI+20 Prog 1-4
4x 25 various sprints st :40

 400 fr BPI +10
6x 50 A2 (aktiv vila) st 1:00

 200 fr BPI +10
6x 50 A2 (aktiv vila) st 1:00

 100 fr BPI +10
6x 50 A2 (aktiv vila) st 1:00

50 MAX
6x 50 A2 (aktiv vila) st 1:00
5-10x 100 arm a2 BPI +20

100 fr 
400  sk/ben/tek/ss                     
100 fr

8x 50 udda acc, jämna tek
4x 100 BPI+20 Prog 1-4
4x 25 various sprints st :40

4x (ok med arm på den siste)
400 fr BPI +10
4x 50 A2 (aktiv vila) st 1:30

200 bad

100 fr 
400  sk/ben/tek/ss                     
100 fr

8x 50 udda acc, jämna tek
4x 100 BPI+20 Prog 1-4
4x 25 various sprints st :40

400 fr BPI +10
4x 50 A2 (aktiv vila) st 1:30

200 fr BPI +10
4x 50 A2 (aktiv vila) st 1:30

100 fr BPI +10
4x 50 A2 (aktiv vila) st 1:30

50 MAX
4x 50 A2 (aktiv vila) st 1:30
1-5x 100 arm a2 BPI +20