V45 - 2018

2020-11-01   Ryan Provencher

Fem veckor till KM.  Skulle var rolig om så många som möjligt var med.  Även om ni vill bara simma 50 fri.

Tisdag (3700-4300m)
200 ss
200 arm
200 ben
4x100 austrailian medley st 1:45-2:00

6x200
1-3 fr 2:45/2:55/3:05
4-6 BK 3:00/3:10/3:30

600 arm
6x100
1-3  fj st 1:45-2:00
4-6  br 1:45-2:00

100 lös

extra
2x
2x25 sprint st:30
4x50 ben st1:05
2x25 sprint  st 30

200 bad


Onsdag (2600-3600m)
200 vf
4x 50 ss prog 1-4 st 1:00
4x 50 ben prog 1-4 st 1:15

30x50 st 1:15
10x 50 10-12m max + a2
8x 50, 15m max + a2
4x 50, 20m max + a2
50 lös
2x 50 (25 max + 25 lös) 
50 lös
50 MAX

5-15x100 arm a2 BPI+15

 

Torsdag (3800m)
200 ss
200 arm
200 ben
8x50 medley/spec a2 st 1:00-1:05

4x
2x 25 sk
4x 25 tek
3x 50 ben st 1:15

2x (3x200 a2  + 100 tek)  BPI+10 

200 lössöndag (4000-4600m)  *=optional för bana 4-7
300 ss + 200 arn + 100 ben
200 medley tek

*200 HX 3-5-7
8-10 x100 ben med fenor (om man ska göra bara 8st börja med nr 3)
1-4 BPI +30
5-7 BPI +25
8-9 BPI +20
10 - max

*200 HX 3-5-7 
8-10 x100 ss (om man ska göra bara 8st börja med nr 3)
1- 4 BPI +10
5-7 BPI +5 1:25/1:30/1:30
8-9 BPI
10 MAX

*200  HX 3-5-7
8-10 x100 arm (om man ska göra bara 8st börja med nr 3)
1- 4 BPI +10
5-7 BPI +5 1:25/1:30/1:30
8-9 BPI
10 MAX

200 bad