V47 - 2021

2021-11-22   Ryan Provencher

Träning som vanlig denna vecka. Coach Ryan är borta torsdag och söndag så ni få hjälpa varandra.

Tisdag (4000m)
300 vf
4x 75 sk/ben/tek v10s
200 arm
8x 25 vs st :40

12x 25 start i mitten hårt st:45 (10s lucka simma i både riktningar)

6x 75 acc BPI-10
50 lös
6x 75 (50 a2 + 25 max) BPI-10
50 lös

2x 1-ss BPI+10, 2- vf utrustning BPI+5
200 a2
2x 100 neg
4x 50 acc
2x 4x 25 prog 1-max

100 bad

vf starts och turns till 2130 för ni som vill

 

Onsdag (2000m+bad)
300 vf
4x 50 sk/ben
200 arm
100 "medley"
4x prog 1-4 (3x 25 prog 1-"MAX") st :40

6x (75 max + 75 lös) st 5:00

bad


Torsdag (4000m)
400 vf
200 ss/tek
200 arm
200 ben utan fenor
9x 50 st 1:05 rulande "mini" medley start i mitten (12.5+25+12.5) fokus på vändningar
50 lös

10x 50 (37.5m hårt spec + 12.5m a2 fri) st 1:10

10x 50 (4+N armtag max restan lös) tex 5 armtag, 6 armtag, 7 armtag osv upp till 14 armtag på den siste

lagkapp startar i djupdelen

alt

15x 100 udda medley / jämna fri arm BPI+25


Söndag (pace work)

Bana 1-2 (3100m) SM simmare Bana 3-7 (4200m)

400 vf
8x 50 arm a2 st :55-1:00
200 ben med fenor utan platta
4x 50 prog 1-4 st 1:00

800 ss a2 
16x 50 a3 BPI+10/2 (avrundat upp till närmaste 0/5s)

300 bad

vf simning, starts bastu

300 vf
6x 50 arm a2 st 1:00-1:05
200 ben med fenor utan platta
4x 50 prog 1-4 st 1:00-1:10

1500 ss a2 

30x 50 a3 BPI+10/2 (avrundat upp till närmaste 0/5s)

200 bad