V50 - 2014

2015-01-20   Ryan Provencher

KM nu på söndag, då har vi ingen Masters träning, men alla är välkommen att simma KM.

Är du inte redan anmälde skicka den till kansli idag.  Masters kan simma 100medley och 50m av alla simsätt. Testa en lopp eller alla fem.

Nyårs utmaning bli den 4 jan, 100x100.

tisdag (3100)
200 vf
8x 50  sk/tek
8x 50 ben med fenor 25 hårt + 25 lös st 1:05
3x 100 arm prog 1-3  BPI+20

100 lös

3x (ss, arm, fenor)
4x 50 (37.5 fast + 12.5 a2)  st 1:00
4x 25 shooters st :35
4x 25 max ben st :35
50 lös

5x 100 arm MDPS BPI+15

 

torsdag (3600)
200 vf

4x 50 fr prog 1-4 st 1:00
4x 25 ben st :40
4x 50 spec st 1:00
4x 25 spec ben st :40

4x 75 ss acc upp till @100 st 1:10-1:20
4x 25 shooter st :40
4x 75 ss acc upp till @100 st 1:10-1:20
4x 25 shooter st :40

4x 100 medley BPI+20
4x 25 HX st :40
4x 100 medley BPI+20
4x 25 HX st :40

10x 100 arm MDPS a2  1-4 BPI+5 / 5-8 BPI+10 / 9-10 BPI+15

 

Söndag - Ingen träning pga KM