V50 - 2016

2016-12-28   Ryan Provencher

Ingen Ryan på träning denna vecka tisdag, onsdag och torsdag.  men kommer fredag den 16 och söndag den 18..

Tisdag (3500)
200 vf
4x 100 sk/ben/tek/ss v10s
4x50 Prog 1-4 st 1:00
16x25 medley från mitten st :40 jobba vändningar
10x 25 Shooters st :40
200 ben lös

4x (4x 25 max + 75 lös) st 3:00

200 bad

Onsdag (2000)
200 vf
200 medley tek
200 ben
200 arm
200 vf
6x50  prog 1-3 st 1:00

100 medley + 50 br + 50 rygg + 50 fj + 50 fr st 4:00 (alt köra vi i heats)

200 bad

 

Torsdag  (3000)
4x (100 fr + 4x25 v5-10s+ 100 medley tek v10s + 3x50 vf prog 1-3 start 1:00)  25'r  medley ordning sk/ben/tek/ss 

5x100 st 2:30
1 - 25 fast + 75 a2
2 - 25 a2 + 25 fast + 50 a2
3 - 50 a2 + 25 fast + 25 a2
4 - 75 a2 + 25 fast 
5 - 100 neg

100 lös

8x 25 start på brygg + 25 lös

200 bad

Fredag (2000)

200 vf
200 medley tek
200 ben
200 arm
200 vf
6x50  prog 1-3 st 1:00

100 max

200 bad st 4:00

4x50 max st 2:30

200 bad

Söndag

Masters5000 Masters Nybörjare  3700
200 vf
300 medley ben+ tek + ss

2x 400 BPI +10 fr neg 
3x 200 spec neg och Prog 1-3
4x 100 ben BPI+35 acc
5x 50: on BPI/2 +5 fr prog 1-5
6x 25: on BPI/2 udda lös /jämna max spec (ej fr)

25-50-75-100-125-150-175-200-225-250-275 BPI

50 bad

500 broken medley 200 fj, 150 rygg, 100 br, 50 fr  vila 10s     

100 bad

200 vf
200  ben+ tek

400 BPI +10 fr neg 
3x 200 spec neg och Prog 1-3
4x 100 ben BPI+35 acc
5x 50: on BPI/2 +5 fr prog 1-5
6x 25: on BPI/2 udda lös /jämna max spec    

25-50-75-100-125-150-175-200 BPI

500 broken 200/150/100/50  vila 10s

100 bad